Witamy!

Tu, gdzie o silnikach wiemy wszystko


Chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę współpracy z nową Firmą, w której jeden ze współwłaścicieli ma duże i długoletnie doświadczenie w branży naprawy i regeneracji głowic silnikowych . Wykonujemy usługi spawalnicze (aluminium, żeliwo, stal wszystkie rodzaje) i lutowanie.

Zapraszamy

od poniedziałku do soboty


Witamy Serdecznie na stronie internetowej Grom 1

Chcemy przedstawi? Pa??stwu ofert? wsp????pracy z nasz? firm? prowadzon? przez osob? z d??ugoletnim do??wiadczeniem (od 1991r.) w bran??y naprawy i regeneracji g??owic silnikowych.  Naprawiamy i regenerujemy g??owice do motocykli, samochod??w osobowych, dostawczych, ci???arowych, maszyn budowlanych ,rolniczych, autobus??w i autobus??w szynowych. Wykonujemy us??ugi takie jak: demonta?? cz???ci g??owicy z wycen?, sprawdzenie szczelno??ci p??aszcza wodnego na gor?co pod ci??nieniem, planowanie p??aszczyzny g??owic i blok??w, szlifowanie przylgni zaworowych, frezowanie i docieranie gniazd zaworowych, pasowanie pod wa??ek rozrz?du, wykonanie regulacji luz??w zaworowych oraz wymiana cz???ci zu??ytych na nowe,  spawanie (aluminium i ??eliwa ) mi?dzy gniazdami zaworowymi, p?kni?cie do komory wirowej, ??wiecy ??arowej , gniazda wtrysku, pod wa??kiem rozrz?du- woda i olej, odbudowa gniazda popychacza itp.

Spawamy cz???ci silnikowe tj. ??apy mocuj?ce silnika, obudowy skrzyni bieg??w, miski olejowe, silniki, bloki .

Specjalizujemy si? r??wnie?? w spawaniu ram  rowerowych  i motocyklowych, karoserii aluminiowych,  samochod??w osobowych, dostawczych, ci???arowych, lawet, maszyn budowlanych i  rolniczych oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji .

Posiadamy wykwalifikowan? kadr? pracownicz?, r??wnie?? z d??ugoletnim do??wiadczeniem w bran??y.

Stawiamy na jako??? ??wiadczonych us??ug. Posiadamy profesjonalne urz?dzenia i maszyny takich firm jak: KWIK - WAY, BERCO itp. Maj?c na uwadze zadowolenie klienta z naszych us??ug, my??limy o ci?g??ym rozwoju firmy wprowadzaj?c nowe urz?dzenia i technologie. 

Jeste??my dystrybutorem zawor??w silnikowych firmy: PARADOWSCY AMP S.J., dzi?ki temu obni??yli??my koszt ich wymiany. Prowadzimy jednocze??nie ich sprzeda?? hurtow? i detaliczn?. Posiadamy  w swojej ofercie: prowadnice zaworowe, popychacze hydrauliczne i mechaniczne, wa??ki rozrz?du, d??wigienki zaworowe, paski rozrz?du, uszczelki g??owicy, kolektor??w, itp.

Naszym atutem jest r??wnie?? to, ??e Firma mie??ci si? w centrum Wroc??awia przy ul. Rudzkiej 14 (mi?dzy Wy??sz? Szko??? Bankowo??ci a Salonem i Serwisem Forda Germaz przy ul. Strzegomskiej ). W ka??d? sobot? mo??na nas zasta? na Gie??dzie w Lubinie na koronie stadionu. 

Zapraszamy do wsp????pracy firmy i osoby fizyczne. Sta??ym klientom udzielamy rabat. Dla odbiorc??w spoza Wroc??awia, g??owice , cz???ci silnikowe i uszczelki przesy??amy firm? kuriersk? UPS.